Home

Welkom op de website van de Eliëzerschool voor speciaal basisonderwijs en de Obadjaschool Cluster 3 en Cluster 4 voor speciaal onderwijs. Beide scholen zijn gevestigd in Zwolle en behoren tot de reformatorische richting.

Onderwijskundig gezien heeft de Eliëzerschool het doel de leerlingen zodanig op te leiden dat ze in het voortgezet onderwijs hun leerweg kunnen vervolgen. Vanuit de Obadjaschool cluster 4 vervolgen de leerlingen hun leerweg op het voortgezet onderwijs of het voortgezet speciaal onderwijs. Op de Eliëzerschool en de Obadjaschool cluster 4 zitten kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Op de Obadjaschool cluster 3 zitten leerlingen van ca. 4 t/m 19 jaar. De school heeft het doel de leerlingen zodanig te begeleiden dat ze kunnen doorstromen naar verschillende werkplekken, o.a. dagactiviteitencentra, sociale werkplaats of het vrije bedrijf. In het schooljaar waarin de leerling de leeftijd van 18 jaar bereikt, wordt er toegewerkt naar schoolverlaten. Mocht een leerling nog niet toe zijn aan het verlaten van de school, dan kan dit ook op een later tijdstip. De leerling kan in principe van school als er een geschikte werkplek is gevonden.

De identiteit van het onderwijs is belangrijk voor de Eliëzerschool en de Obadjaschool. Omdat de reformatorische grondslag het hele onderwijs doortrekt, bepaalt ze de grondtonen bij alle vakken. Vanuit onze identiteit krijgt het pedagogisch klimaat haar invulling en alles wat daar uit voortvloeit.

Wij hopen dat het onderwijs aan de kinderen tot zegen mag zijn voor hun tijdelijke en eeuwige welzijn. Het uiteindelijke doel van al het onderwijs is dat de kinderen mogen leven tot eer van hun Schepper.

 

 

 

Klik op de school
van uw keuze...